lunes, 25 de abril de 2011

Euskal Hitz Sakonak

iz

gogo

hika

asmo

(h)un

jabe

oso/oro
. Osasun (osotasun)
. Osatu, sendatu
. hitz.oro.bil

alde/aldi

arte

zer

jin/joan

har-eman

buru

ur - ili

dena

huts

ama

eme

maithuna

mantarra
pattarra
pixka

Ziri-miri
Mara-mara
Kili-kili
Dar-dar
Txipristin
Txinparta


Gorri/gori
Hori
Zuri/Beltz
Ur.din

Hotz-ikara
hotz/bero

Ipur-ikara
 Ipur-zulo
 Ipur-(t)erre
 Ipur-targi
 ipur-ttunttur

Txakrak:
 Burutontor-eko txakra
 Bekaintarte-ko txakra
 Lepo-ko txakra
 Bihotz-eko txakra
 Ekiplexo-ko txakra
 Mokor-eko txakra
 Ipur-ttunttur-eko txakra

Lauburu
.Lurra
.Ura
.Zerua
.Sua

Txina eta elementuak
.Zura
.Sua
.Lurra
.Ura
.Metala- zerua

ortz

propie.tatea hartu
jabe.tasuna eman

zintzo

hitz.(b)oro.bila

domingo, 3 de abril de 2011